Asas asas hukum di Indonesia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPdt yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah:[1] 1. Asas kebebasan […]